• 1 قطعه
 • 3 دقیقه
 • حضرت علی اكبر (ص)

  تصنیف در فضای موسیقی دستگاهی با مضمون ولادت حضرت علی اكبر (ص)

  اطلاعات تکمیلی

  • آهنگساز: حسین شریفی
  • شاعر: محمود شاهرخی
  • خواننده: محمد عبدالحسینی
  • شیوه اجرا: اركستر
  • فرم: تصنیف
  • دستگاه/آواز: همایون
  • تنظیم كننده: شاهین یوسف زمانی
  • كلیدواژه: حضرت علی اكبر (ص)
  • كارشناس موسیقی: نیكو یوسفی
  • باكلام/بی كلام: باكلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  آن كه لعلش فیض بخش كوثر است شبه پیغمبر، علی اكبر است نیست در رتبت كسی همتای او زیور عرش است، خاك پای او سرخی گل از جمالش آیتی مشك تر از عطر مویش نكهتی لاله از رشك هزارش، داغدار سنبل از ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده