• 2 قطعه
 • 8 دقیقه
 • طالع مهر

  آلبوم در فضای موسیقی دستگاهی

  اطلاعات تکمیلی

  • ناشر: سروش
  • شاعر: محمدسعید میرزایی
  • خواننده: سالار عقیلی
  • شیوه اجرا: اركستر
  • فرم: تصنیف
  • دستگاه/آواز: همایون
  • نام آلبوم: طالع مهر
  • تنظیم كننده: مهران مهرنیا
  • كارشناس موسیقی: نیكو یوسفی
  • باكلام/بی كلام: باكلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده