• 1 قطعه
 • 13 دقیقه
 • تكنوازان شماره 360

  بداهه نوازی در دستگاه چهارگاه نوازندگان: ویولون: همایون خرم تار: فرهنگ شریف سنتور: مجید نجاهی

  اطلاعات تکمیلی

  • نوازنده: همایون خرم، فرهنگ شریف، مجید نجاهی
  • شیوه اجرا: اركستر
  • فرم: بداهه نوازی
  • دستگاه/آواز: چهارگاه
  • كلیدواژه: تكنوازان
  • كارشناس موسیقی: سحر کمالوند
  • باكلام/بی كلام: بی كلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده