• 3 قطعه
 • 7 دقیقه
 • لطف كبریا

  سرود با صدای محمدعلی رجایی رئیس جمهور شهید

  اطلاعات تکمیلی

  • خواننده: محمدعلی رجایی
  • شیوه اجرا: جمع خوانی
  • فرم: سرود
  • كلیدواژه: امید,رجایی_باهنر,شهید رجایی
  • كارشناس موسیقی: سجاد محرابی
  • باكلام/بی كلام: باكلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  تلاش و جنبش و پرتو امید سرای جاودان می دهد نوید به راه زندگی با صفا و مهر به درگه خدا می توان رسید اگر صفا بود به دل وفا بود همیشه بر سرت لطف كبریا بود روا بود كه حق بر ملا شود اگر به ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده