• 1 قطعه
 • 15 دقیقه
 • تكنوازان شماره 103

  بداهه نوازی در مایه دشتی با اجرای محمد موسوی؛ نی، منصور نریمان؛ عود، جهانگیر ملك؛تنبك

  اطلاعات تکمیلی

  • نوازنده: محمد موسوی، منصور نریمان، جهانگیر ملك
  • شیوه اجرا: سه نوازی
  • دستگاه/آواز: دشتی
  • كلیدواژه: بداهه نوازی
  • كارشناس موسیقی: سحر کمالوند
  • باكلام/بی كلام: بی كلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده