• 1 قطعه
 • 10 دقیقه
 • تكنوازان شماره 120

  بداهه نوازی در دستگاه سه گاه با اجرای اسدالله ملك؛ ویولن، بهزاد رضوی نیا؛ تنبك

  اطلاعات تکمیلی

  • نوازنده: اسدالله ملك، بهزاد رضوی نیا
  • شیوه اجرا: دونوازی
  • فرم: بداهه نوازی
  • دستگاه/آواز: سه گاه
  • كارشناس موسیقی: سحر کمالوند
  • باكلام/بی كلام: بی كلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده