• 1 قطعه
 • 15 دقیقه
 • تكنوازان برنامه شماره 343

  موسیقی دستگاهی

  اطلاعات تکمیلی

  • نوازنده: جلیل شهناز,جهانگیر ملك,علی اصغر بهاری
  • شیوه اجرا: سه نوازی
  • فرم: بداهه نوازی
  • دستگاه/آواز: بیات ترك
  • كارشناس موسیقی: سجاد پورقناد
  • باكلام/بی كلام: بی كلام

  كمانچه: علی اصغر بهاری، تار: جلیل شهناز، تنبك: جهانگیر ملك

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده