• 2 قطعه
 • 6 دقیقه
 • طوفانی شو

  اجرای دو سرود با مضمون فلسطین، به زبان‌های فارسی و عربی برگرفته از قطعه‌ی روسیِ pulyushka polya

  اطلاعات تکمیلی

  • شاعر: نیلوفر شادمهری
  • خواننده: گروه محراب
  • شیوه اجرا: اركستر
  • فرم: سرود
  • تنظیم كننده: امید روشن بین
  • كلیدواژه: اركسترال,فلسطین,قدس,گروه كر
  • كارشناس موسیقی: نیكو یوسفی
  • باكلام/بی كلام: باكلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  شرح درد ما را جز ما چه كسی داند تا آتشفشان شود از غم هامان با ما در این ره بماند طاعونی دیرینه سوزانده هر گلشن را روزی از تو خانه ات را بگرفت و روز دیگر حق من را باید فریادی شد طوفانی شد ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده