• 1 قطعه
 • 4 دقیقه
 • نشید رمضان كریم

  ترانه ی عربی با مضمون ماه رمضان

  اطلاعات تکمیلی

  • آهنگساز: علی باغشاهی
  • شاعر: طالب ریحانی
  • خواننده: مقتدا غرباوی
  • شیوه اجرا: اركستر
  • فرم: ترانه
  • تنظیم كننده: كوروش حیدرنیا
  • كلیدواژه: رمضان,محلی,مقامی,نشید
  • كارشناس موسیقی: نیكو یوسفی
  • باكلام/بی كلام: باكلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده