• 1 قطعه
 • 5 دقیقه
 • قطعه ضربی

  قطعه ی ضربی در فضای موسیقی دستگاهی

  اطلاعات تکمیلی

  • نوازنده: عبدالنقی افشارنیا,محمد قوی حلم,محمدرضا لطفی
  • شیوه اجرا: سه نوازی
  • فرم: ضربی
  • دستگاه/آواز: شور
  • كلیدواژه: سه تار
  • كارشناس موسیقی: نیكو یوسفی
  • باكلام/بی كلام: بی كلام

  نوازنده ی سه تار: محمدرضا لطفی نوازنده ی نی: عبدالنقی افشارنیا نوازنده ی تنبك: محمد قوی حلم

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده