• 1 قطعه
 • 7 دقیقه
 • ساز و آواز

  اجرای ساز و آواز با همراهی تار

  اطلاعات تکمیلی

  • شاعر: عباس كی منش
  • خواننده: محمد گلریز
  • نوازنده: شهریار فریوسفی
  • شیوه اجرا: ساز و آواز
  • فرم: بداهه پردازی
  • دستگاه/آواز: همایون
  • كلیدواژه: تار,مشفق كاشانی
  • كارشناس موسیقی: نیكو یوسفی
  • باكلام/بی كلام: باكلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  نوازنده ی تار: شهریار فریوسفی جهان برید سیه جامه در عزای حسین كه سوخت شعله ی بیداد، خیمه های حسین ز آه پردگیان حریم عرش خدای زمانه خیمه برافراشت در عزای حسین ز بند بند زمین و زمان فغان ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده