• 1 قطعه
 • 4 دقیقه
 • با دل سوزونوم (روسری سبز)

  تصنیف با گویش دزفولی

  اطلاعات تکمیلی

  • آهنگساز: عبدالكریم گچ فروش
  • شاعر: عبدالكریم گچ فروش
  • خواننده: حسن سركوبی
  • شیوه اجرا: اركستر
  • فرم: تصنیف
  • تنظیم كننده: حسن دهقانی
  • كلیدواژه: تاراز بختیاری,محلی,مقامی
  • كارشناس موسیقی: نیكو یوسفی
  • باكلام/بی كلام: باكلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده