• 44 قطعه
 • 56 دقیقه
 • شاه بیمار و مرد نیكوكار

  موسیقی فیلم شاه بیمار و مرد نیكوكار شامل 45 ترك

  اطلاعات تکمیلی

  • آهنگساز: بهرام دهقانیار
  • شیوه اجرا: اركستر
  • نام فیلم: شاه بیمار و مرد نیكوكار
  • تنظیم كننده: بهرام دهقانیار
  • كلیدواژه: موسیقی فیلم
  • كارشناس موسیقی: سحر کمالوند
  • باكلام/بی كلام: باكلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده