• 1 قطعه
  • 4 دقیقه
  • بهمن

    سرود در فضای موسیقی دستگاهی به مناسبت دهه فجر

    اطلاعات تکمیلی

    • آهنگساز: محمد بیگلری پور
    • شاعر: محمود شاهرخی
    • خواننده: مهرداد كاظمی
    • شیوه اجرا: اركستر
    • دستگاه/آواز: بیات اصفهان
    • كلیدواژه: دهه فجر
    • كارشناس موسیقی: سحر کمالوند
    • باكلام/بی كلام: باكلام
    • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

    طی شد دور خزان گل آورد در چمن شد عطر افشان فضا شد پر گل آذین وطن ای رها از بند مرگ شب روز پیروزی رسید نوبهار آرزو در مه بهمن دمید طی شد دور خزان گل آورد در چمن شد بذرافشان ...

    اطلاعات بیشتر

    چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

    قرآن

    چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
    چهار شنبه 18 آذر
    |
    11:33:21
    زنده