• 7 قطعه
 • 11 دقیقه
 • پیراهن یوسف

  موسیقی متن فیلمی به همین نام به آهنگسازی احمدرضا موید محسنی

  اطلاعات تکمیلی

  • آهنگساز: احمدرضا موید محسنی
  • شیوه اجرا: اركستر
  • نام فیلم: پیراهن یوسف
  • كلیدواژه: موسیقی فیلم,موسیقی متن
  • كارشناس موسیقی: نیكو یوسفی
  • باكلام/بی كلام: باكلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده