• 1 قطعه
 • 11 دقیقه
 • آواز بیات ترك (فضل خدای را كه تواند شمارد)

  تكخوانی كریم صالح عظیمی

  اطلاعات تکمیلی

  • شاعر: سعدی
  • خواننده: كریم صالح عظیمی
  • شیوه اجرا: تکخوانی
  • دستگاه/آواز: بیات ترك
  • كلیدواژه: نیایش
  • كارشناس موسیقی: سجاد محرابی
  • باكلام/بی كلام: باكلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  فضل خدای را كه تواند شمار كرد كیست آنكه شكر یكی از هزار كرد تركیب آسمان طلوع ستارگان از بهر عبرت نظر هوشیار كرد بحر آفرید و بر و درختان و آدمی خورشید و ماه و انجم و لیل و نهار كرد اجزای ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده