• 1 قطعه
 • 10 دقیقه
 • آواز نوا (كهن شود همه كس را)

  تكخوانی كریم صالح عظیمی

  اطلاعات تکمیلی

  • شاعر: سعدی
  • خواننده: كریم صالح عظیمی
  • شیوه اجرا: تکخوانی
  • دستگاه/آواز: نوا
  • كلیدواژه: نیایش
  • كارشناس موسیقی: سجاد محرابی
  • باكلام/بی كلام: باكلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  كهن شود همه كس را به روزگار ارادت مگر مرا كه همان عشق اولست و زیادت گرم جواز نباشد به پیشگاه قبولت كجا روم كه نمیرم بر آستان عبادت مرا به روز قیامت مگر حساب نباشد كه هجر و وصل تو دیدم چه جای ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده