• 1 قطعه
 • 1 دقیقه
 • آواز ماهور (از واقعه‌ ای تو را خبر خواهم كرد)

  تكخوانی شهرام ناظری

  اطلاعات تکمیلی

  • شاعر: ابوسعید ابوالخیر
  • خواننده: شهرام ناظری
  • شیوه اجرا: تکخوانی
  • دستگاه/آواز: ماهور
  • كارشناس موسیقی: سجاد محرابی
  • باكلام/بی كلام: باكلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  از واقعه‌ ای تو را خبر خواهم كرد وان را به دو حرف مختصر خواهم كرد با عشق تو در خاك نهان خواهم شد با مهر تو سر ز خاك بر خواهم كرد

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده