• 1 قطعه
 • 2 دقیقه
 • آمریكا آفت بشر

  سرود با مضمون سیاست های آمریكا

  اطلاعات تکمیلی

  • آهنگساز: كوروش حیدرنیا
  • شاعر: داوود نوروزی
  • خواننده: رشید وطن دوست
  • شیوه اجرا: اركستر
  • فرم: سرود
  • كلیدواژه: روز قدس,سیزده آبان,گروه كر
  • كارشناس موسیقی: سحر کمالوند
  • باكلام/بی كلام: باكلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  ای فتنه‌ گر فتنه‌ گر خصم خیره سر ای حیله‌ گر حیله‌ گر آفت بشر آمریكا آمریكا دشمن خدا آمریكا آمریكا خصم توده‌ ها پر از فتنه كردی زمین و زمان را به آتش كشیدی تمام جهان را به جز جنگ و خون‌ ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده