• 1 قطعه
 • 4 دقیقه
 • آهوی خسته

  تصنیف در فضای موسیقی دستگاهی

  اطلاعات تکمیلی

  • آهنگساز: حسین فرهادپور
  • شاعر: مهدی اخوان ثالث
  • خواننده: محمد دستمزدی
  • شیوه اجرا: اركستر
  • فرم: تصنیف
  • دستگاه/آواز: شور
  • كلیدواژه: محلی,مقامی
  • كارشناس موسیقی: سحر کمالوند
  • باكلام/بی كلام: باكلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  سر كوه بلند آهوی خسته آی امان شكسته دست و پا غمگین نشسته ای خدا شكست دست و پا درد است، ای امان نه چون درد دلی كز غم شكسته بی وفا بی وفا بی وفای دنیا پر جور و جفایی دنیا سر كوه بلند ابر است ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده