• 1 قطعه
 • 4 دقیقه
 • پور سینا

  تصنیف در فضای موسیقی دستگاهی

  اطلاعات تکمیلی

  • آهنگساز: غلامرضا حقیقی فرد
  • شاعر: علی معلم دامغانی
  • خواننده: محمد عبدالحسینی
  • شیوه اجرا: اركستر
  • فرم: تصنیف
  • دستگاه/آواز: دشتی
  • تنظیم كننده: غلامرضا حقیقی فرد
  • كارشناس موسیقی: سحر کمالوند
  • باكلام/بی كلام: باكلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  بیایید بیایید كزین بحر گریزیم به شبگیر به شبدیز چو اروند گریزیم به شیرین خبر شد چو خسرو ثمر شد ببر كن كه ما تا سمرقند گریزیم به شیرویه دیدیم كه هرزست و شرزه ازین مار گرزه به یك چند گریزیم پس ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده