• 1 قطعه
 • 4 دقیقه
 • جوش چمن

  تصنیف در فضای موسیقی دستگاهی

  اطلاعات تکمیلی

  • آهنگساز: فریدون خالقی
  • شاعر: علی معلم دامغانی
  • خواننده: محمد بنكدار
  • شیوه اجرا: اركستر
  • فرم: تصنیف
  • دستگاه/آواز: بیات اصفهان
  • كارشناس موسیقی: سحر کمالوند
  • باكلام/بی كلام: باكلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  هر گره از زلف دوتا گشودی عقده غم از دل ما گشودی صد گره از كار تو می‌گشاید گر گرهی بهر خدا گشودی لطف خدا نبندد دست گره‌گشا را عقده نو میفكن بر دل ما خدا را سرو مجو بر لب جو نشان پای بستست ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده