• 1 قطعه
 • 4 دقیقه
 • تكنوازی ویولن (71)

  اجرای علی تجویدی با همراهی تنبك جهانگیر ملك در دستگاه سه گاه

  اطلاعات تکمیلی

  • نوازنده: جهانگیر ملك,علی تجویدی
  • شیوه اجرا: دونوازی
  • فرم: بداهه نوازی
  • دستگاه/آواز: سه گاه
  • كلیدواژه: ویولن
  • كارشناس موسیقی: سجاد محرابی
  • باكلام/بی كلام: بی كلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده