• 1 قطعه
 • 7 دقیقه
 • تكنوازی سنتور (31)

  اجرای رضا ورزنده با همراهی تنبك جهانگیر ملك

  اطلاعات تکمیلی

  • نوازنده: رضا ورزنده
  • شیوه اجرا: دونوازی
  • فرم: پیش درآمد
  • دستگاه/آواز: دشتی
  • كارشناس موسیقی: سجاد محرابی
  • باكلام/بی كلام: بی كلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده