• 1 قطعه
 • 3 دقیقه
 • شهر ‌آسمونی

  ترانه ی پاپ با مضمون دفاع مقدس

  اطلاعات تکمیلی

  • شاعر: مجید فاضلی
  • خواننده: مجید فاضلی
  • شیوه اجرا: اركستر
  • فرم: ترانه
  • رهبر اركستر: خرمشهر
  • كلیدواژه: دفاع مقدس
  • كارشناس موسیقی: نیكو یوسفی
  • باكلام/بی كلام: باكلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  تو شعله ها یه شهری در حال سوختن بود میون آدم و تانك، یه جنگ تن به تن بود می سوزه ساقه اما به جا می مونه ریشه با خون مردمش باز خرمشهر می شه كوچه به كوچه خون داد هر كوچه صد جوون داد با دست ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده