• 1 قطعه
 • 2 دقیقه
 • خادمان قافله ها

  تصنیف در فضای موسیقی دستگاهی

  اطلاعات تکمیلی

  • آهنگساز: مزدا انصاری
  • شاعر: علی معلم دامغانی
  • خواننده: علیرضا قربانی
  • شیوه اجرا: اركستر
  • فرم: تصنیف
  • دستگاه/آواز: سه گاه
  • تنظیم كننده: مزدا انصاری
  • كارشناس موسیقی: سحر کمالوند
  • باكلام/بی كلام: باكلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  ای خادمان قافله‌ها ما دلدادگان یكدله‌ها ما در صحبت شكسته دلانت بر دل شكسته آبله‌ ها ما شب در سواد سوز و گدازت شمع طریق و مشعله‌ ها ما در دل نشانده خار مغیلان بر جان شكسته حنظله ها ما ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده