• 11 قطعه
 • 130 دقیقه
 • موسیقی عرب 2

  مجموعه كتاب‌هایی «پژوهشی - موسیقایی» در بررسی موسیقی اقوام ایرانی. این كتاب: بررسی موسیقی عرب.

  اطلاعات تکمیلی

  • نوع متن: متن اصلی
  • ترجمه / اقتباس شنیداری: نیكو یوسفی
  • قالب كتاب گویا: روایی
  • تهیه كننده كتاب گویا: نیكو یوسفی
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی
  • رده سنی: عمومی
  • راوی: نیكو یوسفی
  • شماره جلد كتاب: 14
  • كلید واژه: املاگه,تعزیه,چوبیه,دف,ربابه,سنتور,شبیه خوانی,شیخ عبدالزهرا كعبی,طبله,عتاب,عتابه,عذبه,عود,قانون,كاسوره,لطمیه,ماسول,مطبگ,مقتل,مقتل خوانی,نعاوی,نوحه,نی,یزلال,یزله
  • نام سریالی(نام طرح مشترك): آواهای سرزمین مادری
  • منبع: ایرانصدا
  • نام طرح نمایش رادیویی/برنامه: برنامه
  • نوع مرجع (نمایشنامه-نمایش رادیویی - برنامه-كتاب-فیلم): برنامه
  • ملیت: فارسی
  • پیشنهاد ما: اگر مشتاق دانستن بیشتر درمورد موسیقی عرب هستید، پیشنهاد ما شنیدن این كتاب صوتی است كه در آن به شكلی اجمالی موسیقی این قوم بررسی می‌شود و این بررسی با نمونه‌های صوتی از همان مباحث همراه است كه شنیدن كتاب را جذاب‌تر خواهد كرد.
  • سال تولید: 1398

  عرب های ایران گروهی از مردم عرب در ایران هستند كه زبان مادری آنها هم، زبان عربی‌ست. عرب‌های ایرانی شامل عرب‌های خوزستان، طایفه‌ی مستقل عرب كوتی در شهرستان ورامین، عرب‌های خراسان و عرب‌های خمسه یا ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده