• 1 قطعه
 • 4 دقیقه
 • تاقه تی دل (طاقت دل)

  ترانه كردی در مقام شور كردی

  اطلاعات تکمیلی

  • آهنگساز: لاوك لطیفی
  • شاعر: ناصر آقابرا
  • خواننده: هژیر كوكه ای
  • شیوه اجرا: اركستر
  • فرم: ترانه
  • دستگاه/آواز: شور
  • كلیدواژه: محلی
  • كارشناس موسیقی: سجاد محرابی
  • باكلام/بی كلام: باكلام

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده