• 1 قطعه
 • 3 دقیقه
 • خصم آزادی

  سرود به مناسبت روز قدس

  اطلاعات تکمیلی

  • آهنگساز: مانی بلوری
  • شاعر: سعید نوری
  • خواننده: محمد عبدالحسینی
  • شیوه اجرا: اركستر
  • فرم: سرود
  • كلیدواژه: روز قدس
  • كارشناس موسیقی: سحر کمالوند
  • باكلام/بی كلام: باكلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  تو ای آمریكا دیو شوم پلید جهان از تو جز تیره بختی چه دید تویی خصم آزادی و آشتی كه در هر دلی قهر و كین كاشتی تگرگ است و مرگ است باران تو همه كركسانند یاران تو من اما عقابم بلند آشیان كه ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده