• 8 قطعه
 • 17 دقیقه
 • بازرس ویژه

  موسیقی فیلمی به همین نام

  اطلاعات تکمیلی

  • آهنگساز: منصور تهرانی
  • خواننده: جمشید جم
  • شیوه اجرا: اركستر
  • فرم: ترانه,مرثیه
  • نام فیلم: بازرس ویژه
  • كلیدواژه: موسیقی فیلم
  • كارشناس موسیقی: نیكو یوسفی
  • باكلام/بی كلام: باكلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده