• 1 قطعه
 • 19 دقیقه
 • برگزیده برگ سبز برنامه شماره 163

  برنامه ای با اجرای آواز: حسین قوامی و تار: جلیل شهناز بر روی اشعاری از صغیر اصفهانی

  اطلاعات تکمیلی

  • شاعر: صغیر اصفهانی
  • خواننده: حسین قوامی
  • نوازنده: جلیل شهناز
  • شیوه اجرا: ساز و آواز
  • دستگاه/آواز: همایون
  • كارشناس موسیقی: سجاد پورقناد
  • باكلام/بی كلام: باكلام

  تا بود زلف تو اسباب پریشانی ما رو به سامان ننهد بی سر و سامانی ما دید هر كس رخ تو واله و حیران تو شد نه همین حسن تو شد باعث حیرانی ما ز آستین اشك ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده