• 1 قطعه
 • 16 دقیقه
 • برگزیده برگ سبز برنامه شماره 165

  برنامه ای در دستگاه سه گاه با ویولون حبیب الله بدیعی و آواز محمود محمودی خوانساری و شعر سعدی

  اطلاعات تکمیلی

  • شاعر: سعدی
  • خواننده: محمود محمودی خوانساری
  • نوازنده: حبیب الله بدیعی
  • شیوه اجرا: ساز و آواز
  • فرم: بداهه پردازی
  • دستگاه/آواز: سه گاه
  • كارشناس موسیقی: سجاد پورقناد
  • باكلام/بی كلام: باكلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  بخت آیینه ندارم كه در او می نگری خاك بازار نیرزم كه بر او می گذری من چنان عاشق رویت كه ز خود بیخبرم تو چنان فتنه خویشی كه زما بیخبری گفتم از دست غمت سر به جهان دربنهم نتوانم كه به هر جا بروم ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده