• 1 قطعه
 • 3 دقیقه
 • نشان عشق

  تصنیف در فضای موسیقی دستگاهی

  اطلاعات تکمیلی

  • آهنگساز: بهرام گودرزی
  • شاعر: عباس كی منش
  • خواننده: بهرام گودرزی
  • شیوه اجرا: اركستر
  • فرم: تصنیف
  • دستگاه/آواز: شور
  • كلیدواژه: مشفق كاشانی
  • كارشناس موسیقی: سحر کمالوند
  • باكلام/بی كلام: باكلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  حدیث عشق با مستان بخوانید به بزم دوست با دستان بخونید نشان عاشقان در بی‌ نشانیست مرا از بام هیچستان بخوانید نمی‌ گویی كجا در ناكجایی بگو جانا بگو جانا كجایی شب و روز از ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده