• 1 قطعه
 • 9 دقیقه
 • تجنیس

  اجرایی با دوتار و خوانندگی مرتضی گودرزی

  اطلاعات تکمیلی

  • شاعر: حافظ
  • خواننده: مرتضی گودرزی
  • نوازنده: مرتضی گودرزی
  • شیوه اجرا: ساز و آواز
  • كلیدواژه: محلی,مقامی
  • كارشناس موسیقی: سجاد پورقناد
  • باكلام/بی كلام: باكلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده