• 12 قطعه
 • 54 دقیقه
 • تریكه‌ ی هانه (زمزمه چشمه)

  اثری برای تنبور و دف با اجرای تنبور علی اكبر مرادی و دف احمد خاك طینت

  اطلاعات تکمیلی

  • ناشر: حوزه هنری
  • نوازنده: احمد خاك طینت,علی اكبر مرادی
  • شیوه اجرا: دونوازی
  • كلیدواژه: محلی,مقامی,نواحی
  • كارشناس موسیقی: سجاد پورقناد
  • باكلام/بی كلام: بی كلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده