• 1 قطعه
 • 2 دقیقه
 • وه هار خوه ش (بهار خوش آمدی)

  تصنیف كردی در استقبال از بهار

  اطلاعات تکمیلی

  • آهنگساز: امیرحمزه جباریان
  • شاعر: مسعود امیری پور
  • خواننده: بهنام محمودی
  • شیوه اجرا: اركستر
  • فرم: تصنیف
  • كلیدواژه: بهار,گروه كر,محلی,مقامی
  • كارشناس موسیقی: نیكو یوسفی
  • باكلام/بی كلام: باكلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده