• 1 قطعه
 • 2 دقیقه
 • زمستون

  ترانه ی پاپ

  اطلاعات تکمیلی

  • شاعر: سعید دبیری
  • خواننده: افشین مقدم
  • شیوه اجرا: اركستر
  • فرم: ترانه
  • تنظیم كننده: واروژان
  • كلیدواژه: بیست قطعه
  • كارشناس موسیقی: نیكو یوسفی
  • باكلام/بی كلام: باكلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  زمستون تن عریون باغچه چون بیابون درختا با پاهای برهنه زیر بارون نمی دونی تو كه عاشق نبودی چه سخته مرگ گل برای گلدون گل و گلدون چه شب ها نشستن بی بهانه واسه هم قصه گفتن عاشقانه چه تلخه چه تلخه ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده