• 1 قطعه
 • 4 دقیقه
 • مرغ سحر

  تصنیف در فضای موسیقی دستگاهی

  اطلاعات تکمیلی

  • آهنگساز: مرتضی نی داوود
  • شاعر: ملك الشعرا بهار
  • خواننده: نادر گلچین
  • شیوه اجرا: اركستر
  • فرم: تصنیف
  • دستگاه/آواز: ماهور
  • تنظیم كننده: فرامرز پایور
  • كارشناس موسیقی: نیكو یوسفی
  • باكلام/بی كلام: باكلام

  مرغ سحر ناله سر كن داغ مرا تازه تر كن ز آه شرر بار ، این قفس را بر شكن و زیر زبر كن بلبل پر بسته ز كنج قفس درا نغمه ی آزادی نوع بشر سرا وز نفسی عرصه ی این خاك توده را پر شرر كن ظلم ظالم ، ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده