• 3 قطعه
 • 23 دقیقه
 • ابریشم خیال

  آلبوم در فضای موسیقی دستگاهی براساس الحان موسیقی خراسان به زبان فارسی و محلی

  اطلاعات تکمیلی

  • ناشر: هوشنگ فراهانی
  • آهنگساز: هوشنگ فراهانی
  • شاعر: مولوی
  • خواننده: حمیدرضا هادی
  • شیوه اجرا: اركستر
  • فرم: تصنیف
  • دستگاه/آواز: شور
  • نام آلبوم: ابریشم خیال
  • كلیدواژه: گروه كر,محلی,مقامی
  • كارشناس موسیقی: نیكو یوسفی
  • باكلام/بی كلام: باكلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده