• 1 قطعه
 • 4 دقیقه
 • اتحاد نغمه سی

  اثری آذری با اجرای نقاره وحید اسداللهی

  اطلاعات تکمیلی

  • نوازنده: وحید اسداللهی
  • شیوه اجرا: اركستر
  • كلیدواژه: محلی
  • كارشناس موسیقی: سجاد پورقناد
  • باكلام/بی كلام: بی كلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده