• 1 قطعه
 • 6 دقیقه
 • جمع خوانی مقامی (چرا در مشكل هر كار بسوی ما نمی آیی)

  اجرای گروه گروه تربت‌ جام

  اطلاعات تکمیلی

  • شیوه اجرا: جمع خوانی
  • فرم: مناجات خوانی
  • نام اركستر: گروه تربت‌ جام
  • كلیدواژه: محلی
  • كارشناس موسیقی: سجاد محرابی
  • باكلام/بی كلام: باكلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  چـرا ای بنـده عاصـی به سـوی ما نمـی آیـی به هرصبح و سحرگاهی به سوی مانمی آیی مـنم با تو تویـی با من چـرا بـیگانه مـی گردی اگــر روزها تو در كــاری چرا شـبها نمـی آیـی به غـفلت نگـذرد عمرت ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده