• 1 قطعه
 • 3 دقیقه
 • شنه ی به ربه یان (نسیم بهار)

  ترانه ی كردی

  اطلاعات تکمیلی

  • شاعر: محمدامین شیخ الاسلامی مكری
  • خواننده: جمیل خالدی
  • شیوه اجرا: اركستر
  • فرم: ترانه
  • تنظیم كننده: وحید عباسی
  • كلیدواژه: گروه كر,محلی,مقامی,هیمن
  • كارشناس موسیقی: نیكو یوسفی
  • باكلام/بی كلام: باكلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده