• 1 قطعه
 • 4 دقیقه
 • كودك كشی

  ترانه به دو زبان انگلیسی فارسی و با مضمون قدس

  اطلاعات تکمیلی

  • آهنگساز: امید رهبران,مهدیار نیكان
  • شاعر: پیمان طالبی,مهرداد صادقی محمودی
  • خواننده: امیر صابونچی
  • شیوه اجرا: اركستر
  • فرم: ترانه
  • كلیدواژه: روز قدس,قدس,گروه كر
  • كارشناس موسیقی: نیكو یوسفی
  • باكلام/بی كلام: باكلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  مرگ به این ستیزه تا كی ادامه دارد این جنگ نابرابر افسوس از ضعیفان فریاد از ستمكار از خارها بعید است این با احترام گل را نگاه دارد اطفال بی گناهند این كودكان خدایا آخر گناه دارند هرروز و ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده