• 1 قطعه
 • 5 دقیقه
 • چوپو (چوپان)

  تصنیف شور محلی ساخته كریم منصوری، 1392

  اطلاعات تکمیلی

  • ناشر: مركز موسیقی و سرود
  • آهنگساز: كریم منصوری
  • شاعر: سالم احمدپور
  • خواننده: كریم منصوری
  • شیوه اجرا: اركستر
  • فرم: تصنیف
  • دستگاه/آواز: شور
  • كلیدواژه: محلی
  • كارشناس موسیقی: سجاد محرابی
  • باكلام/بی كلام: باكلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده