• 1 قطعه
 • 6 دقیقه
 • آپاردی سئللر سارائی (سیل سارا را برد)

  ترانه ی آذری

  اطلاعات تکمیلی

  • خواننده: عالیم قاسم اف
  • شیوه اجرا: اركستر
  • فرم: ترانه
  • كلیدواژه: برگزیده محلی,محلی,مقامی
  • كارشناس موسیقی: نیكو یوسفی
  • باكلام/بی كلام: باكلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده