• 1 قطعه
 • 18 دقیقه
 • ای حریفان

  تصنیفی در آواز افشاری از آلبوم چاووش 4 با آهنگسازی محمدرضا لطفی و صدای شهرام ناظری

  اطلاعات تکمیلی

  • آهنگساز: محمدرضا لطفی
  • شاعر: سنایی
  • خواننده: شهرام ناظری
  • شیوه اجرا: اركستر
  • فرم: تصنیف
  • دستگاه/آواز: افشاری
  • نام اركستر: گروه شیدا
  • كلیدواژه: چاووش
  • كارشناس موسیقی: سجاد پورقناد
  • باكلام/بی كلام: باكلام

  ای حریفان ما نه زین دستیم دستی برنهید باده‌ مان خوشتر دهید و نقلمان خوشتر نهید بام ما دیگر زنید و شام ما دیگر پزید نام ما دیگر كنید و دام ما دیگر نهید هر كسی را جام او با جان او یكسان كنید هر ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده