• 1 قطعه
 • 5 دقیقه
 • حیات جان

  آواز افشاری با اجرای قاسم رفعتی، 1388

  اطلاعات تکمیلی

  • ناشر: مركز موسیقی و سرود
  • شاعر: مولوی
  • خواننده: قاسم رفعتی
  • شیوه اجرا: تکخوانی
  • فرم: مناجات خوانی
  • دستگاه/آواز: افشاری
  • كلیدواژه: نیایش
  • كارشناس موسیقی: سجاد محرابی
  • باكلام/بی كلام: باكلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  پرده بردار ای حیات جان و جان افزای من غمگسار و همنشین و مونس شب ‌های من ای شنیده وقت و بی‌ وقت از وجودم ناله‌ ها ای فكنده آتشی در جمله اجزای من بی تو باشد جیش و عیش و باغ و راغ و نقل و عقل هر ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده