• 1 قطعه
 • 1 دقیقه
 • كرونا نوازی و كرونا خوانی

  ترانه خراسانی با اجرای عیسی رستمی افین

  اطلاعات تکمیلی

  • آهنگساز: عیسی رستمی افین
  • شاعر: عیسی رستمی افین
  • خواننده: عیسی رستمی افین
  • شیوه اجرا: ساز و آواز
  • فرم: ترانه
  • كلیدواژه: كرونا
  • كارشناس موسیقی: سجاد محرابی
  • باكلام/بی كلام: باكلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  ما كه در خانه بماندیم و شدیم همدیم یار كرونا برو كنار ای كرونا بروكنار نه به دیدار كسی رفتیم و نه سوی دیار كرونا برو كنار ای كرونا بروكنار عیسی رستمی افین هنرمندی بود كه آخرین هنرنمایی اش، ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده