• 1 قطعه
 • 3 دقیقه
 • آرام جان

  پیش درآمد در مایه افشاری

  اطلاعات تکمیلی

  • شیوه اجرا: اركستر
  • فرم: پیش درآمد
  • دستگاه/آواز: افشاری
  • كارشناس موسیقی: سحر کمالوند
  • باكلام/بی كلام: بی كلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده