• 1 قطعه
 • 6 دقیقه
 • نیایش

  آواز

  اطلاعات تکمیلی

  • شاعر: سعدی
  • خواننده: غفار ذابح
  • فرم: بداهه خوانی
  • دستگاه/آواز: نوا
  • كارشناس موسیقی: نیكو یوسفی
  • باكلام/بی كلام: باكلام

  خداوندگارا نظر كن به جود كه جرم آمد از بندگان در وجود گناه آید از بنده ی خاكسار به امید عفو خداوندگار كریما به رزق تو پرورده‌ ایم به انعام و لطف تو خو كرده‌ ایم عزیزی و خواری تو بخشی و بس عزیز ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده